ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Kondygnacja IV, segment A-D

 

TELEFONY, pod którymi można uzyskać informacje na temat badań

Szpital przy ul. Poznańskiej 79:

·         telefon dyżurny                                                                                         62 76 51 411

·         Centralna Rejestracja                                                                                 62 76 51 416

·         Rejestracja Pacjentów Ambulatoryjnych                                                         62 76 51 418

·         Pobieralnia Krwi                                                                                         62 76 51 434

·         Pokój Asystentów                                                                                      62 76 51 405

·         Pracownia Biochemii i Immunochemii                                                              62 76 51 407

·         Pracownia Analityki Ogólnej                                                                         62 76 51 408

·         Pracownia Hematologii i Koagulologii                                                              62 76 51 406

·         Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi                                  62 76 51 401

·         Pracownia ds. Jakości.                                                                                62 76 51 410

.         Pracownia Autoimmunologii                                                                            

 

Szpital przy ul. Toruńskiej 7:

 

●      z-ca kierownika                                                                                             62 757 91 56

●      laboratorium                                                                                                 62 757 91 57

 

e-mail: lab.szpitalkalisz@wp.pl

 

Motto:

Pracując zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej

(GOOD LABORATORY PRACTISE)

i zasadami etyki medycznej gwarantujemy dobrą jakość wiarygodnych wyników analiz lekarskich

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

dr n.med. Jolanta Wysocka

specjalista diagnostyki laboratoryjnej

specjalista zdrowia publicznego

tel. 62 - 76 – 51 -  404

 

Z-ca Kierownika przy ul. Poznańskiej 79: mgr Anna Czuba -  specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Z-ca Kierownika przy ul. Toruńskiej 7:     mgr Teresa Grzmilas - analityk kliniczny

Kierownik Zespołu Techników:                  Ewa Białek

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:

mgr Beata Tomaszewska - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

 

Personel laboratorium to:

 

- diagności laboratoryjni:

 

mgr Barbara Nowicka – Kościelniak - II stopień specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej

mgr Włodzimierz Drzewiecki - II stopień specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej

mgr Maria Dziewiałtowska – Gintowt - II stopień specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej

mgr Małgorzata Grenda – Trandafir - I stopień specjalizacji z analityki klinicznej

mgr Wiesława Dębowska - I stopień specjalizacji z analityki klinicznej

mgr Lucyna Nowak - I stopień specjalizacji z analityki klinicznej

mgr Anna Nowak - I stopień specjalizacji z analityki klinicznej

mgr Lidia Szczepaniak - I stopień specjalizacji z analityki klinicznej

 

 

- 23 starszych techników analityki medycznej

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz  dla podmiotów zewnętrznych, które maja  podpisana umowę  ze szpitalem.

Dla pacjentów ambulatoryjnych bez skierowań Zakład wykonuje badania zgodnie z aktualnym cennikiem usług:

-          od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-11

 

Odbiór wyników przez pacjentów ambulatoryjnych:

-        od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-17.00

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań. ( certyfikaty do wglądu)

 

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.

Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.

Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:

· hematologii

· koagulologii

· biochemii

· analityki ogólnej

· immunochemii

· immunologii transfuzjologicznej

· autoimmunologii

· alergologii

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:

· chorób układu krążenia

· chorób wątroby

· chorób nerek

· chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)

· chorób nowotworowych

· funkcji tarczycy

· funkcji rozrodczych

· cukrzycy

· osteoporozy

 

 

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej można nabyć „KARTĘ GRUPY KRWI” – jedyną kartę posiadającą pozytywną opinię Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakładu Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Banku Krwi.

KARTA GRUPY KRWI” posiada format nowego dowodu osobistego i kart kredytowych.

Raz wyrobiona i potwierdzona jest aktualna przez całe życie.

 

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

 

·         oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej

·         umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych

 Podobne strony

http://www.szpital.kalisz.pl/print.php5?section=445&name=zaklady-zaklad-diagnostyki-laboratoryjnej&con=1063