Aktualności

25.11.2015 OGŁOSZENIE

  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu   ogłasza konkurs ofert znak: K-26/2015 n... »

04.11.2015 OGŁOSZENIE

  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza konkurs ofert znak: K-25/2015 na u... »

04.11.2015 OGŁOSZENIE

  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza konkurs ofert znak: K-24/2015 na u... »

03.11.2015 OGŁOSZENIE

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu pilnie zatrudni

»

wyświetl wszystkie »

Lekarze

 

Lekarze

 

Znajdujesz się w :: Zakłady

 

SZKOŁA RODZENIA

bezpłatna

Lokalizacja: Budynek C na ul. Toruńskiej 7

Telefon kontaktowy : 62 757 9017

 

Szkołę Rodzenia prowadzi: Położna Halina Czaplicka -Specjalistka w zakresie organizacji i zarządzania z 35-letnim stażem w opiece położniczo – ginekologicznej.

 

Ukończony kurs doskonalący w zakresie profesjonalnego przygotowania do prowadzenia zajęć w szkole rodzenia: „Szkoła Rodzenia” – Fundacja Zdrowia Ziemi Łódzkiej, Ośrodek Doskonalenia – Łódź, 17-20 luty 2003r.

Kurs „Upowszechnianie karmienia naturalnego” Centrum Kształcenia Warszawa 1993r

Czas  udzielania świadczeń

Poniedziałek                1000 – 1430

Wtorek                      1500– 1830

Środa                        1100 – 1830

Czwartek                   1500 – 1830

 

 

Szkoła Rodzenia działa od 1990 roku. Program edukacji przedporodowej w w/w placówce realizowany jest w formie kursów: (5-12 par w ramach jednego kursu)

-         4 tygodniowych (4 godz. w tygodniu),

-         7 tygodniowych (ok.2,5 godz. w tygodniu).

Liczba godzin w ramach jednego kursu 16.

-     indywidualnych zajęć dostosowanych do potrzeb czasowych uczestników.

W kursie uczestniczyć mogą kobiety od 20 tygodnia ciąży.

 

Podstawowym zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie matki, obojga rodziców do porodu i do rodzicielstwa.

Treści programowe w/w Szkoły Rodzenia realizowane są w ramach kursu:

1.      Przygotowanie teoretyczne i psychoprofilaktyka porodu

-         higiena w ciąży

-         przygotowanie do porodu i ról rodzicielskich

-         dolegliwości towarzyszące ciąży z uwzględnieniem wskazówek służących zapobieganiu różnym zaburzeniom

-         objawy wskazujące na zbliżanie się porodu

-         poród naturalny jako zadanie (przedstawienie wiedzy o przebiegu porodu w poszczególnych okresach porodu, fazy porodu, naturalne metody znoszenia bólu porodowego, pozycje w czasie porodu)

-         znieczulenie stosowane w porodzie

-         poród znieczulony a poród naturalny

-         cięcie cesarskie, porody zabiegowe

-         połóg-przebieg, higiena, dieta, tryb życia

-         pielęgnacja krocza

-         przygotowanie do przyjęcia dziecka w domu

-         przekazanie wiedzy dot. umiejętności rozgrywania porodu, świadomego i aktywnego uczestniczenia w porodzie

-         przygotowanie osoby towarzyszącej w porodzie mające na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego i pomocy w rozgrywaniu porodu

2.      Noworodek:

-         postępowanie i ocena noworodka w skali porodowej

-         odrębności okresu noworodkowego (skóra, główka, oddychanie, układ pokarmowy, stolce, oddawanie moczu, ciepłota ciała)

-         dojrzałość noworodków

-         stany przejściowe okresu noworodkowego

-         badanie stawów biodrowych, profilaktyka dysplazji stawów biodrowych

-         szczepienia

-         pielęgnacja noworodka-pokaz i ćwiczenia (pielęgnacja, kąpiel, masaż) na sali demonstracyjnej z uwzględnieniem udziału ojca

3.      Karmienie naturalne i schemat żywienia do 1 roku życia

-         znaczenie karmienia piersią dla zdrowia dziecka i matki

-         fizjologia laktacji

-         postępowanie (pierwsze karmienie, pozycje karmienia, technika karmienia piersią)

-         higiena piersi i brodawek sutkowych

-         wybrane problemy laktacji i karmienia piersią

-         zasady odciągania i przechowywania pokarmu

-         odstawienie dziecka od piersi

-         powrót do pracy

-         wsparcie najbliższego otoczenia  dla matki karmiącej

-         dieta kobiety karmiącej

-         karmienie piersią w sytuacjach nietypowych

-         aktualny model żywienia niemowląt karmionych piersią

-         aktualny schemat sztucznego żywienia niemowląt

4.      Ćwiczenia gimnastyczne

-         ćwiczenia ogólnousprawniające z uwzględnieniem wieku ciążowego i przeciwwskazań

-         ćwiczenia oddechowe: technika oddechu kontrolowanego i umiejętności oddychania w 3 fazach I okresu porodu

-         umiejętności rozegrania II okresu porodu

-         ćwiczenia relaksacyjne

-         muzykoterapia (umiejętność napinania i rozluźniania małych grup mięśniowych).

W programie ujęto wizytę w oddziale Położniczym (Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna), Blok Porodowy, celem, której jest zapoznanie uczestników kursu z warunkami pobytu matki i dziecka w szpitalu.

Warunki lokalowe: dobrze wyposażona sala audiowizualna, gimnastyczna, sala demonstracyjna do nauki pielęgnacji i kąpieli noworodka i niemowlęcia, szatnia. WC, pomieszczenie socjalne i magazynek.

W kursach w/w szkoły uczestniczą ciężarne wraz z osobami towarzyszącymi z Kalisza i okolic.

 

 Podobne strony